Čerpáno z https://www.facilitace.com/dyslexii-lze-vyresit/

DYSLEXII LZE VYŘEŠIT !

Dyslexii – (neschopnost cokoli zvládnout) lze vyřešit

V našem případě sice metoda One Brain zachránila naší dceři život, ale původně byla tato technika postavena na pomoc dětem s dyslektickými poruchami učení, problémy se soustředěním, koncentrací, s hyperaktivitou apod.

V dnešní uspěchané době často děti, které mají ve škole problémy s prospěchem, soustředěním, koncentrací, končí v pedagogicko psychologické poradně, kde je vyškolený psycholog vyšetří a dítě dostane „papír“, že byla prokázána „nějaká porucha“ v souvislosti s učením a dítě má nárok na to, aby na něj učitelé brali ohled a dítě se eventuálně mohlo učit podle individuálního plánu. To je teorie. Ale jak to funguje v praxi, o tom by asi mohl vykládat kdejaký rodič, který má takové dítě doma a je odkázaný na to, aby se s dítětem doma učil. Přesto jeho dítě nosí ze školy špatné známky, případně poznámky k jeho chování. Trápí se děti i rodiče. Přitom to zdaleka neznamená, že je dítě hloupé. Mou poradnu jednou navštívila maminka 16 leté slečny, které celou dobu na základní škole stačil „papír“ z pedagogicko psychologické poradny. Nicméně na střední školy měli učitelé na studentku jiné požadavky a ta samozřejmě „díky své dysfunkci“ nestíhala.  Proč se trápila tak dlouho?

V dnešní době internetu se lze dovědět o metodě One Brain, která velmi jednoduchým způsobem řeší problémy, které se ve škole projevují špatným prospěchem, nebo špatným chováním. Nicméně musíte vědět, že takováto technika existuje. V opačném případě, pokud si zadáte do vyhledávače slovo dyslexie a jemu podobné spojení, najdete na různých serverech informace, jak se pozná dyslektické dítě, jak se jmenují jednotlivé poruchy učení, jak se projevují, ale není tam zmínka o tom, že dyslexie se dá úplně vyřešit. Jak?

Zjednodušeně stačí zpracovat STRES, který má dítě v souvislosti se získáváním informací, posuzováním, hodnocením. Co znamená zpracovat stres? V první řadě je třeba s klientem nebo jeho rodiči rozebrat, jak se dítě projevuje ve škole, doma, v jakém předmětu a při jakých úkonech má dítě problém. Následně svalovým testem zjistíme emocionální rozpoložení dítěte, tzn. jak se cítí např. při hodině matematiky, nebo co se v něm odehrává, když má před třídou číst nahlas, jaká emoce mu připomíná jeho roztržitost nebo nesoustředěnost apod. Vědomým dýcháním v přítomnosti malý klient uvolňuje z těla napětí, které mu způsobuje daná emoce.

Nemusí se vždy jednat o malého klienta. Poradnu navštěvují s dyslektickými problémy i dospělí. Dospělé klienty většinou špatné známky nebo negativní hodnocení paní učitelky netrápí, ale řeší své neschopnosti, které je v jejich životě omezují. Může jít o problémy s cizími jazyky – neumí se naučit nebo zapamatovat slovíčka, nerozumí mluvené řeči, nebo se naopak skvěle domluví v cizině, ale jejich gramatika je slabá, a potřebují správnou gramatiku pro svou práci – píšou maily. Mnoho dospělých klientů omezuje – stresuje vystupování před kolektivem, čtení před více lidmi, vedení porad, vyhodnocování výsledků práce svých podřízených apod. Toto všechno jsou neschopnosti, které souvisí s dysfunkcí mozkových hemisfér. V konečném efektu jsou tyto neschopnosti velmi omezující.

Vztah k matematice dospělí málokdy řeší. I když měla jsem klienta, který měl problém s čísly. Byl to truhlář, řeknete si, k čemu má matematiku? Ale je rozdíl uřezat 7,2 metrů a 2,7 metrů. On v tom bohužel neviděl rozdíl, čísla jako čísla. Potom mu občas něco chybělo. On z toho byl nešťastný, a jeho šéf naštvaný.

Ovšem pokud chcete studovat a máte problém se čtením, to už i leckterého dospělého přinutí dělat něco se svou dospělou dyslektickou poruchou. Měla jsem i dospělé klienty, kteří přišli vyzkoušet metodu One Brain nejprve na sobě, jestli to funguje, a hlavně, aby šli příkladem svým dětem. Dítě snadněji přesvědčíte k návštěvě „kineziologa“, když dítě vidí, že jste měli problém se čtením, špatně se jim poslouchalo Vaše čtení pohádek, a najednou slyší, že se to zlepšilo. Některé děti se Vás dokonce zeptají: „mami, co se stalo, že teď tak hezky čteš?“ Dítě má potom lepší motivaci k tomu, aby navštívilo poradnu, kde se zbaví dyslexie.

Přesto někteří malí klienti, spolu se svými rodiči, dlouho návštěvu u kineziologa odkládají, protože mají obavu, jak se během terapie budou cítit, co budou muset říkat, dělat, protože různých testování svých schopností už prošli spoustu a často se při tom cítili jako pokusní králíci. Výsledkem vždy bylo konstatování a popis příslušné „DYSFUNKCE“, ale řešení nepřicházelo. Bohužel. Já mám naštěstí opačnou zkušenost, děti se i po jedné terapii zlepší o jeden stupeň, cítí se jistější, klidnější, lépe se soustředí, snáz se učí.

Jak to tedy probíhá v  poradně?

STRES, který dítě má v souvislosti se získáváním informací, posuzováním, hodnocením je třeba zpracovat nejen v přítomnosti, ale i ve věku – ve vzpomínce, která zablokovala např. chuť číst.

Je třeba zjistit věk dítěte a emoci, která způsobila, že se dítě „odhlásilo“ z učení. Často může jít i o emoci, kterou dítě cítilo tehdy, kdy jiný jeho spolužák byl nepatřičně ohodnocen buď paní učitelkou nebo posměšky spolužáků. Pokud v ten okamžik dítě cítilo příliš silnou emoci, uvedená situace se spolu s prožívanou emocí zapíše do podvědomí. Například: děti se smějí spolužákovi, který něco špatně přečte. Jeho kamarádovi to může být nepříjemné, jak se jeho spolužákovi ostatní smějí, že si sám zablokuje chuť číst před třídou. Může být dobrý čtenář, může dobře rozumět čtenému textu, ale v momentě, kdy se má postavit před třídu a číst, tak to nedokáže, vybaví se mu okamžiky, kdy byl před celou třídou zesměšněn jeho spolužák, a už ze sebe nedostane ani hlásku. Říkáte si, je to vůbec možné? Sama jsem v poradně byla svědkem příběhů, které byly často naprosto banální, přesto v konečném výsledku mohly působit nekonečné problémy.

Bloky samozřejmě nemusí vzniknout jen ve škole, kde se dítě učí. Nepříjemné prožitky může mít dítě kdykoli, když se jedná o příjem, zpracovávání nebo používání informací. A s informacemi v podstatě pracujeme neustále. Když se to navíc spojí se silnou emocí, nebo se emoce v krátkém okamžiku opakuje, energetický blok je na světě. Může klidně vzniknout třeba v době, kdy je ještě miminko u maminky v bříšku.

Jeden náctiletý student uprostřed terapie popisoval situaci, kdy byl u své maminky v bříšku a cítil tam, že je maminka velmi smutná. Postupně jsme došli k tomu, že maminka pláče a přitom píše dopis svým rodičům o tom, že její manžel je alkoholik a chce od něj i s dítětem, které čeká, odejít právě ke svým rodičům. Klient, coby miminko v bříšku, byl natolik nepříjemně ovlivněn rozpoložením své maminky, přestože tyto emoce nebyly jeho, způsobilo to, že si zablokoval chuť psát. Kdykoli se měl soustředit na psaní, připomněly se mu emoce jeho maminky z prenatálního období, a v diktátech byla spousta chyb. Během terapie stačilo jen vydýchat pocity malého miminka v bříšku, provést mentální rozhovor se svou maminkou, navzájem si odpustit a provést pár jednoduchých cvičení na podporu spolupráce hemisfér, a bylo po problému.

Některé příběhy nebyly takto silné. Někdy stačilo jen to, že si malý klient vybavil zklamání, že mu rodič nedovolil, aby si sám napsal domácí úkol, že musí se psaním nebo počítáním počkat na rodiče. Od té doby malý klient nebyl schopen sám napsat domácí úkoly správně, protože se mu v ten moment vybavilo silné zklamání, že mu rodič nedůvěřuje, že by to mohl zvládnout sám. Po zpracování pocitu zklamání, které dítě kdysi dávno zažilo a provedením korekčních cvičení pro uvedení hemisfér do rovnováhy, bylo po problému. Dítě se zbavilo omezení, které si prostřednictvím třeba svého rodiče vytvořilo.

Často se v poradně setkávám s tím, že rodiče si vyčítají, že svým dětem ublížili. Vždy klientům připomínám, že si mají uvědomit, že v daný okamžik jednali nejlépe, jak uměli. Každý jsme originál a každý reagujeme po svém na určité situace. Na jedno dítě jen zvýšíte hlas a je problém, protože ho křik stresuje, další dítě je vůči křiku nebo zvýšenému hlasu imunní. Důležité je právě to, jak dítě reaguje v určité situaci, jaké prožívá emoce. Příliš silná emoce může způsobit, že dítě vypne nebo se zablokuje vůči určitému prožitku.

Pomocí metody One Brain je možné se k takovému zážitku při plném vědomí vrátit, zpracovat emoce, změnit své vnitřní nastavení, prožít zážitek v představě znovu s vytouženými pocity a tím získat novou volbu, jak se s podobným zážitkem vyrovnat příště.

Jak už jsem psala na začátku, metoda One Brain mi změnila život, přinesla spoustu nových možností nejen pro mě, ale také pro mé klienty. Řešíme spolu nejen „dyslektické“ problémy, ale také mnoho dalších, které mají společného jmenovatele – nevyřešené, potlačené či příliš silné emoce. Metoda One Brain pomáhá klientům zbavit se stresu, který ovlivnil někdy v minulosti jejich život a v přítomnosti je v různých formách pronásleduje.

„Pomáhám lidem najít jejich nekonečné možnosti.“

JAK SE ZBAVIT DYSLEXIE A STRESU Z UČENÍ?

Stres a dyslexie jsou faktory, které ovlivňují naši schopnost učit se.
Stres zabíjí naši schopnost učit se. Neschopnost učit se je dyslexie.

Abychom přežili, musíme se neustále učit a zpracovávat nové informace. Příliš mnoho informací a tlak na to se stále učit a rychle se rozhodovat, způsobuje stres.

Všechno to začíná v našem dětství.

V dnešní uspěchané době končí často děti, které mají ve škole problémy s prospěchem, se soustředěním, koncentrací v pedagogicko psychologické poradně, kde je vyškolený psycholog vyšetří. Dítě dostane „papír“, že byla prokázána „nějaká porucha“ v souvislosti s učením. Dítě získává „omluvenku“ do školy („berte na mě ohled, já jsem dyslektik“). To je jeden úhel pohledu.

Ale má to i jiný úhel pohledu. O tom by asi mohl vykládat kdejaký rodič, který má takové dítě doma a je odkázaný na to, aby se s dítětem neustále doma učil. Přesto jeho dítě nosí ze školy špatné známky, případně poznámky z chování. Trápí se děti i rodiče.

 

Řada dětí pak získá spoustu špatných nálepek typu: „Ty to nezvládneš“. „Ty nejsi jazykový typ.“ „Ty nemáš logické myšlení.“ „Ty jsi neschopný.“ „ Ty jsi….“

Vznikají tedy u nás různé poruchy učení – dyslexie.

 
 
Naštěstí existuje efektivní řešení.
Jsou úžasné nástroje metody One Brain.

Dyslexie je z pohledu metody One Brain o nespolupráci mozkových hemisfér. Cílem je propojení mozkových hemisfér, naučit je spolu komunikovat.

DYSLEXIE není nemoc, ale energetická blokáda. Vzniká tehdy, když se v organismu nahromadí tolik stresu, že jej tělo není schopno unést. Organismus je přetížený, vytvoří si dyslektickou skvrnu, aby přežil. Tělo si už bohužel nepamatuje, že tuto dyslektickou skvrnu potřebovalo tenkrát, aby přežilo, ale v současnosti ji už nepotřebuje. Je třeba vrátit se ke stejným neuronům, které se tehdy odpojily, tedy k těm emocím, které v konkrétní vzpomínce vytvořily energetický blok. Podpůrnými cvičeními lze obnovit energetický tok v neuronech.

 

Někdo se bojí čísla „6“ stejně nebo více jako čerta nebo výprasku. A pak mu nejde třeba matematika, protože má strach, že by mohl ve výsledku slovní úlohy vyjít výsledek číslo „6“.

Jindy si dítě spojí stres s odloučením od rodiny s nástupem do mateřské školky, a následný nástup do školy potom vyvolá stejnou emoci, dítě potom není schopno se ve škole soustředit i přesto, že domácí příprava je v pořádku.

Velmi často se lidé nemohou naučit cizí jazyk, protože jim to jejich „paní učitelka“ naprogramovala větou: „Ty se to nikdy nenaučíš!!!“ nebo „Ty nejsi jazykový typ!!!“ (jak se učit efektivně jazyky je ZDE)

Stres může vzniknout i jinde než ve školním prostředí. Nepříjemný zážitek si dítě může přinést z prenatálního období (např. vztahové problémy rodičů nebo z určité fáze porodní).

 

JAK ŘEŠÍ DYSLEXII ONE BRAIN?
Zjednodušeně stačí zpracovat STRES, který má dítě v souvislosti se získáváním informací, posuzováním, hodnocením. Co znamená zpracovat stres? V první řadě je třeba s klientem – dítětem nebo jeho rodiči rozebrat, jak se dítě projevuje ve škole, doma, v jakém předmětu a při jakých úkonech má dítě problém. Následně svalovým testem zjistit emocionální rozpoložení dítěte, tzn. jak se cítí např. při hodině angličtiny nebo matematiky, co se v něm odehrává, když má před třídou číst nahlas, jaká emoce mu připomíná jeho roztržitost nebo nesoustředěnost apod. Vědomým dýcháním v přítomnosti malý klient uvolňuje z těla napětí, které mu způsobuje daná emoce.

Facilitátor One Brain (kineziologie).
Tato technika pomáhá řešit emocionální bloky ve spolupráci s terapeutem – facilitátorem metody One Brain.

Zároveň nabízí efektivní cvičení, která podporují spolupráci mozkových hemisfér.

Tato cvičení jsou odzkoušena na tisícovkách dětských i dospělých klientů. Pomáhají se soustředěním, zklidněním, uvolňováním stresu.

 

Co objevili neurovědci o poruchách učení?

 

DYSKALKULIE – JAK SE MŮŽE PROJEVOVAT

Jedná se o poruchu schopnosti operovat s čísly. I tato, podobně jako ostatní dyslektické poruchy, nesouvisí s inteligencí. To mnoho rodičů potěší. Na druhou stranu toto zjištění nepřináší vyřešení poruchy.

Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně přinese diagnostiku problému, který se u dítěte projevuje. Částečně pomůže dítěti v tom, že mu ve škole přináší určité úlevy. Úleva může spočívat v tom, že dítě může být místo písemného projevu, zkoušeno ústně, na zpracování určitého úkolu může dostat více času, než všichni ostatní apod.

Jak dyskalkulie vzniká?
Na vině je vždy STRES. Stres, silný negativní prožitek, který dítě zažilo v minulosti, je příčinou poruchy. Stres, který provází dítě v současnosti, je neustálým spouštěčem projevu: „neumím, nevím, nejsem  schopen, nepamatuji si, nezvládnu to“, protože jsem ve stresu.

Většinou se stres projeví ve škole, protože tam je dítě hodnoceno. V domácím prostředí se většinou cítí bezpečně, tam je schopno se látku naučit, ale když přijde na řadu stres, neumí naučené informace použít, reprodukovat, zkrátka k nim nemá přístup. „Slepá dyslektická skvrna“ mu to neumožňuje. Přes nepříjemný pocit nevnímá, nevidí, není schopen se soustředit.

 

Jak se dyslektické skvrny zbavit?
Stačí jedno – dvě kineziologická sezení, která prostřednictvím techniky One Brain pomohou dítěti zpracovat stres, který dyslektickou skvrnu vytvořil a dítě má přístup ke svému přirozenému potenciálu. To, co dítě dlouho nemohlo, najednou může dělat hladce.

Jak je to možné?

 

Podělím se s vámi o příběh z poradny.
Desetiletá holčička se trápila v matematice. Šlo o jediný školní předmět, ve kterém se jí opravdu nedařilo. Její neschopnost posilovaly nepříjemné vztahy se spolužáky. Začala trpět bolestmi hlavy. Komplex těchto projevů si její tělo pojmenovalo jako „Příčina bolesti hlavy“.

Matematika je primárně o logickém myšlení. Dívka nebyla schopna logicky pochopit, proč někteří lidé v jejím okolí jsou schopni jí ubližovat. Kamarádky ji ubližovaly emocionálně. Vyčleňovaly ji z jejich přátelství, posmívaly se jí = psychicky ji šikanovaly. Tato emocionální bolest posilovala její neschopnost používat logiku, tedy i v matematice.

A příčina?

Druhá doba porodní, kterou lékaři ohodnotili jako příliš pomalou a její čas příchodu na svět urychlili. Použili medikamenty a když léky nezabraly, použili fyzický tlak na bříško maminky, aby holčičce pomohli ven.

Holčička byla zaskočena rychlostí, protože tehdy byla přesvědčena, že pro příchod na svět má času více. V momentě, kdy bylo zasaženo do časového průběhu porodu, najednou zjistila, že času má málo. Dostala se do časového stresu a když k tomu připočteme fyzickou i emocionální bolest, naučila se vypínat mozkovou hemisféru, která má na starosti logiku. Přerušila si přístup k logickému myšlení, aniž by o tom věděla. Vznikl program:“ Mám málo času na logické myšlení“.

Kdykoli v přítomnosti měla používat logické myšlení, tento program se spustil. Dostala se opět do časového stresu a nebyla schopna se soustředit.

Jak jsme to vyřešily?

Ve druhé době porodní jsme kromě vydýchání nepříjemného rozpoložení miminka použily křížové cvičení na podporu spolupráce hemisfér.

Na doladění jsme použily Bachovu esenci č.18 Netýkavku žláznatou.

Domácí posilnění po odblokování doma rovněž spočívalo ve cvičení křížových cviků a aplikaci Netýkavky. Tato Bachova esence primárně pomáhá lidem, kteří mají tendenci neustále pospíchat, někoho popohánět, kteří zkrátka nemají trpělivost s pomalejším tempem ostatních. Mimo jiné tato esence také pomáhá zpracovat strach něco zmeškat, strach, že něco nestihneme. A tento strach dívenka opravdu často zažívala. Jelikož ji tento program nevědomky nastavili lékaři během porodu, který se snažili urychlit, a pro dívku to bylo nelogické. Používala tento program hlavně u činností, které vyžadovaly logické myšlení.

 

Jak překonat strach z psaní s dyslexií dospělých

Máte dyslexii, což znamená, že pravděpodobně bojujete se čtením a psaním. Zatímco většina lidí bojuje s psaním, vy to řešíte na steroidech. Jak se věci hláskují? Kam se poděla interpunkce? Mám to psát velkými písmeny? Je to nekonečný proces „měl bych“, který je nekonečný. Tento týden řešíme překonání a přijetí vašeho strachu z psaní, používání pozitivního myšlení, hledání vašich silných stránek a vytváření systémů, které fungují PRO VÁS!

Vytvořte si pozitivní myšlení!

S dyslexií je spojeno tolik negativity, od speciálních pedagogických kurzů až po e-maily od spolupracovníků, které vám říkají, že věci byly špatně napsány. Je čas to posunout! Najděte pozitiva; to, co říkáte, je zásadní a váš pravopis zprávu nediskredituje.

 

 
Být pozitivní zní hloupě, ale zkuste si dávat malé cíle a oslavovat malá vítězství. Cíle mohou být tak jednoduché, jako když budu mít týden bez e-mailů od kolegů typu „napsali jste to špatně“, dostanu speciální lahůdku. Děláme méně chyb, než si myslíme. Přestaňte se cítit oslabeni jednorázovými chybami.

 

 
Soustřeďte se spíše na to, co máte říct, než na to, jak píšete. Dyslektici jsou aktivem každého podnikání. Naše mysl rychle nalézá řešení, nachází problémy dříve, než existují, a vytváří smysluplnou změnu pro naše spolupracovníky a zaměstnavatele.

 
Tělo:

Najděte SVÉ silné stránky a opřete se o ně

Jsi jiný, a to tě dělá výjimečným. Dyslektici mají často jedinečné přednosti, jako jsou kreativní dovednosti při řešení problémů, myšlení ve velkém obrazu a dynamické uvažování . Vezměte si tyto dovednosti a nebojte se je využít ve svůj prospěch!

 

 
Psaní vyžaduje praxi (jako čtení) a čas na rozvoj vašeho stylu, slabých a silných stránek. Existuje nepřeberné množství dyslektických autorů (protože mají výjimečné narativní uvažování ), takže není důvod, proč byste nemohli napsat e-mail svému šéfovi. Začněte psaním, jako když mluvíte, a pohrajte si s tónem, kadencí a výběrem slov. Pokud máte potíže, doporučujeme využít AI naplno ( další informace najdete na našem blogu na ChatGPT ).

 

 
Hlavně se nesrovnávejte s ostatními. Vidíme plodné autory nebo neurotypické spolupracovníky píšící efektivně a efektivně, zatímco se snažíme vybrat to správné, tam, jejich a oni jsou. Vaše okolí nerozhoduje o vašem úspěchu, tak přestaňte se sebeposouzením!